14 czerwca 2018
LVII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że LVII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice w budynku przy ul. Młyńskiej 4.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że LVII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się  w dniu 28 czerwca 2018r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice w budynku przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad sesji.

Transmisja ONLINE