13 listopada 2018
I sesja Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu
Zapraszamy na I sesję Rady Miasta Katowice w dniu 22 listopada 2018r.o godz. 13.00, zwołaną postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach.

​Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Katowice, zwołuje się w dniu 22 listopada 2018r. o godz. 13.00 sesję Rady Miasta Katowice VIII kadencji, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad I sesji.

Projekty uchwał:

[DS-1/2018] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice.

[DS-2/2018] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice.