Informujemy, że Komisja Skrutacyjna w dniu 7 września 2018 r. przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady Seniorów Miasta Katowice, w wyniku czego nowymi członkami Rady Seniorów zostały Panie: Lidia Bielecka oraz Pani Elżbieta Dąbrowska - Seweryn.

Skład Rady przestawia się następująco:

 1. Andrzej Mazur
 2. Anna Szelest
 3. Ewa Ferdek
 4. Janina Piwowarczyk
 5. Tadeusz Oczko
 6. Danuta Struś
 7. Elżbieta Praus
 8. Bożena Maria Surowiec
 9. Teresa Mehlich
 10. Danuta Buffi
 11. Regina Szołtysik
 12. Lidia Bielecka
 13. Elżbieta Dąbrowska - Seweryn


Prezydium Rady Seniorów Miasta Katowice:
 
Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Janina Piwowarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Teresa Mehlich
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Elżbieta Praus
 
Miasto Katowice życzy owocnej pracy wszystkim członkom Rady Seniorów Miasta Katowice